هاست لینوکس دانلود ( سی پنل ) ایران و خارج

سی پنل - لایت اسپید - هارد SATA پرسرعت - ترافیک نامحدود

IRDL10GB

فضا هاست 10 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 30,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 85,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 162,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 306,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL10GB

فضا هاست 10 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 30,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 85,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 162,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 306,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL20GB

فضا هاست 20 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 60,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 171,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 324,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 612,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL20GB

فضا هاست 20 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 60,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 171,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 324,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 612,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL30GB

فضا هاست 30 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 90,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 256,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 486,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 918,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL30GB

فضا هاست 30 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 90,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 256,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 486,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 918,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL50GB

فضا هاست 50 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 150,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 427,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 810,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 1,530,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL50GB

فضا هاست 50 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 150,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 427,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 810,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 1,530,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL75GB

فضا هاست 75 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 200,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 570,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,080,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 2,040,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL75GB

فضا هاست 75 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 200,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 570,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,080,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 2,040,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL100GB

فضا هاست 100 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 250,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 712,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,350,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 2,550,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL100GB

فضا هاست 100 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 250,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 712,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,350,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 2,550,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL150GB

فضا هاست 150 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 350,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 997,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,890,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 3,570,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL150GB

فضا هاست 150 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 350,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 997,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 1,890,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 3,570,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

IRDL200GB

فضا هاست 200 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح داخل کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 450,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 1,282,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 2,430,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 4,590,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود

DEDL200GB

فضا هاست 200 گیگابایت هارد SATA
ترافیک ماهیانه نامحدود (منصفانه)
RAM هر یوزر 1 گیگابایت DDR4
CPU هر یوزر 1 هسته 100%
کنترل پنل محبوب Cpanel
وب سرور پرسرعت LiteSpeed
گواهینامه SSL رایگان نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷/۳۶۵ از طریق تیکت
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح خارج از کشور
پارک و ساب دامین نامحدود
آپتایم نزدیک به 100% سرورها
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه 3 روز پس از خرید
.......... تخفیف دوره ها ..........
1 ماهه با 0% تخفیف 450,000 تومان
3 ماهه با 5% تخفیف 1,282,000 تومان
6 ماهه با 10% تخفیف 2,430,000 تومان
12 ماهه با 15% تخفیف 4,590,000 تومان
.......... با سفارش سالانه ..........
هدیه 1 عدد دامنه ir. با مالکیت 100%
هدیه تنظیم سابدامنه برای هاست دانلود