آموزش تنظیمات FTP Accounts چاپ

  • 0

بوسيله سيستم FTP Accounts می توانيد كاربران FTP  را كنترل كنيد و يا چنانچه سيستم مديريت ميزبانی شما از Sub-doamin  پشتيبانی می كند می توانيد برای هر یک از Subdoamin های خود اكانتهای FTP متعددی اضافه نمائيد.
برای این منظور پس از وارد شدن به Cpanel از کادر Files بر روی آیکون FTP Accounts کلیک کنید .

در صفحه باز شده و در کادر Add FTP Account :

 

۱- درمقابل گزینه Login نام کاریری مورد نظر را بنویسید .

۲- درمقابل گزینه  Password رمز عبور را وارد کنید.

۳- برای اطمينان بيشتر رمز عبور خود را دوباره در مقابل گزینه  Password again وارد کنید.

۴- در مقابل گزینه Directory نام پوشه ای كه می خواهيد كاربربه آن دستيابی داشته باشند را واردكنيد.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت